Razvodne kutije za betonsku gradnju
 
tel: 385/ 91 /6640-105
385 / 91 /   66 40   - 105
Tip- Naziv proizvoda                                                                
       cijena 0-500 kom
      cijena 501- kom

Razvodna kutija  za beton  146 x 105 x 58                     PS 49                                                     
6,00
5,50
Poklopac za kutiju   146 x 105                                       PC 49
4,00
3,80
Razvodna kutija za beton  TICino  FI  80 dub  74 mm     PS 21
1,50
1,30
Razvodna kutija za beton  TICino  FI  60 dub  60 mm     PS   4
1,10
0,80

                                  
                            
Koljeno za krute cijevi           KO 23
2,00
1,80
Spojnica za krute cijevi          SP 23
0,35
0,30
Koljeno za krute cijevi           KO 16
1,50
1,30
Spojnica za krute cijevi          SP 16
0,30
0,25
Koljeno za krute cijevi           KO 13
1,10
1,00
Spojnica za krute cijevi          SP 13
0,25
0,20
Koljeno za krute cijevi           KO 11
0,85
0,75
Spojnica za krute cijevi          SP 11
0,25
0,20